Skip to content
simbol 01-348

Vršimo ispitivanje uzoraka iz životne sredine

Cilj nam je da zadovoljimo zahteve i očekivanja korisnika!

Težimo ka ostvarenju dobre laboratorijske prakse uz očuvanje životne sredine!

NAŠA MISIJA

Laboratorija za hemijska ispitivanja životne sredine “dr Milena Dalmacija” Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematickog fakulteta u Novom Sadu je laboratorija za davanje usluga i ekspertiza (fizičko-hemijska ispitivanja vode, sedimenta, mulja, zemljišta) koja posluje poštujući Poslovnik o radu donet odlukom Saveta fakulteta.

Delokrug rada Laboratorije je rad na pojedinačnim projektima koji obuhvataju davanje usluga hemijskih ispitivanja životne sredine (fizičko-hemijska analiza vode) i stručnih ekspertiza, kao i pojedinačnih analiza uzoraka iz životne sredine na zahtev korisnika usluga. Za potrebe trećih lica vrši se uzorkovanje površinskih, podzemnih i otpadnih voda i sedimenta, a potom sprovodi fizičko-hemijska i hemijska karakterizacija uzoraka.

Analitičke usluge

U Laboratoriji se sprovode fizičko-hemijska ispitivanja otpadnih, podzemnih i površinskih voda, kao i sedimenata, muljeva i zemljišta.

Oprema

Laboratorija je opremljena najsavremenijim instrumentima za određivanje organskih i neorganskih polutanata u životnoj sredini.

Saradnja sa privredom

Izuzetna saradnja sa privredom ostvarena je kroz čitav niz projekata iz oblasti vodosnabdevanja i monitoringa.

Radno vreme

Ponedeljak - petak: 8:00-14:30h

PIB: 101635863;
Matični broj: 08104620;
Šifra delatnosti: 80321

Kontakt

Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
Tel: 021/485-2886, 021/450-041, 021/6350-672;
Fax: 021/454-065
Email: hemijska.laboratorija@dh.uns.ac.rs vesna.pesic@dh.uns.ac.rs