Skip to content

Usluge

U Laboratoriji se sprovode fizičko-hemijska ispitivanja otpadnih, podzemnih i površinskih voda, kao i sedimenata, muljeva i zemljišta.

Laboratorija je opremljena najsavremenijim instrumentima za određivanje organskih i neorganskih polutanata u životnoj sredini.