Skip to content
Snežana Maletić
Šef laboratorije/Analitičar
Vesna Pešić
Tehnički rukovodilac laboratorije/ Analitičar zadužen za uzorke
Aleksandra Tubić
Rukovodilac za kvalitet/Analitičar
Srđan Rončević
Saradnik za praćenje zakonske regulative
Dejan Krčmar
Saradnik za praćenje potreba tržišta
Jelena Molnar Jazić
Analitičar
Marijana Kragulj Isakovski
Analitičar
Jelena Beljin
Analitičar
Malcolm Watson
Analitičar
Đurđa Kerkez
Analitičar