Skip to content

O NAMA

Laboratorija za hemijska ispitivanja životne sredine “dr Milena Dalmacija” Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematickog fakulteta u Novom Sadu je laboratorija za davanje usluga i ekspertiza (fizičko-hemijska ispitivanja vode, sedimenta, mulja, zemljišta) koja posluje poštujući Poslovnik o radu donet odlukom Saveta fakulteta.

Delokrug rada Laboratorije je rad na pojedinačnim projektima koji obuhvataju davanje usluga hemijskih ispitivanja životne sredine (fizičko-hemijska analiza vode) i stručnih ekspertiza, kao i pojedinačnih analiza uzoraka iz životne sredine na zahtev korisnika usluga. Za potrebe trećih lica vrši se uzorkovanje površinskih, podzemnih i otpadnih voda i sedimenta, a potom sprovodi fizičko-hemijska i hemijska karakterizacija uzoraka.

U Laboratoriji za hemijska ispitivanja životne sredine “dr Milena Dalmacija” sva ispitivanja se sprovode na oko 250 m2 visokokvalitetnog laboratorijskog prostora raspoređenog na 6 prostorija. Laboratorijski prostor ispunjava zahteve strogih normi laboratorijske prakse u pogledu temperature, vlažnosti, ventilacije, osvetljenja… Raspored i opremljenost svih prostorija je takav da onemogućuje unakrsnu kontaminaciju, dok podne i zidne obloge obezbeđuju potpunu higijensku zaštitu.

LABORATORIJA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA ŽIVOTNE SREDINE “DR MILENA DALMACIJA” nudi kompletnu analizu uzoraka vode. Vršimo analizu uzoraka otpadnih, površinskih i podzemnih voda. Naš iskusni tim se već dugi niz godina bavi analizama voda u pogledu prisustva neorganskih i organskih supstanci.

Specijalnost LABORATORIJE ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA ŽIVOTNE SREDINE “DR MILENA DALMACIJA” je i analiza uzoraka zemljišta, sedimenata i muljeva. Dosta našeg analitičkog rada je vezano za ispitivanja u vezi sa remedijacijom, studijama izvodljivosti i procenom rizika. Ova vrsta uzoraka predstavlja jedinstveni izazov zbog smetnji pri određivanju, a pri čemu su potrebne niske granice detekcije. I pored potencijalnih problema pri određivanju mi uspešno odgovaramo na svaki izazov pri izvođenju analiza.

LABORATORIJA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA ŽIVOTNE SREDINE “DR MILENA DALMACIJA” je opremljena najsavremenijim aparatima poslednje generacije, kao i vrhunskim kadrom što omogućava zavidni kvalitet pružanja laboratorijskih usluga.

Osoblje LABORATORIJE ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA ŽIVOTNE SREDINE “DR MILENA DALMACIJA” svakodnevno radi na usavršavanju i poboljšavanju nivoa svojih usluga kroz:

  • Praćenje trendova u oblasti kontrolisanja i ispitivanja kod nas i u svetu
  • Stalnu edukaciju zaposlenih
  • Inoviranje opreme i prostora za ispitivanje
  • Usvajanje novih metoda ispitivanja
  • Učestvovanja u međunarodnim međulaboratorijskim ispitivanjima

LABORATORIJA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA ŽIVOTNE SREDINE “DR MILENA DALMACIJA” je ponosna na kvalitet usluga koje pruža. Sistem kvaliteta je usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006. Akreditacijom je zvanično priznata kompetentnost LABORATORIJE ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA ŽIVOTNE SREDINE za laboratorijska fizičko-hemijska ispitivanja.

LABORATORIJA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA ŽIVOTNE SREDINE “DR MILENA DALMACIJA” je u svom radu potpuno nezavisna i neutralna pri izdavanju Izveštaja o izvršenim ispitivanjima, a svoju delatnost obavlja u skladu sa Politikom kvaliteta.

LABORATORIJA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA ŽIVOTNE SREDINE “DR MILENA DALMACIJA” se može pohvaliti:

  • SISTEMOM POSTUPAKA koji obezbeđuju objektivnost, nepristrasnost, efikasnost i maksimalnu pouzdanost
  • MEĐUNARODNO PRIZNATIM METODAMA ISPITIVANJA, zvaničnim metodama i važećim pravilnicima, metodama razvijenim i validovanim u laboratoriji
  • PROSTORNIM USLOVIMA koji omogućavaju da se analize vrše nesmetano, bez opasnosti od eventualne kontaminacije i degradacije
  • STRUČNO OSPOSOBLJENIM KADROM koji stalno proširuje svoje znanje u skladu sa razvojem novih standarda, metoda i opreme za ispitivanja
  • POUZDANOM OPREMOM za ispitivanje, kontrolisanom u skladu sa zahtevima iz oblasti metrologije